Bandur Projekt

Bandur d.o.o. Makarska

dr.sc. MIODRAG BANDUR, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
G-3016

mob: +385 98 398 483

Izrada energetskih certifikata

Ovlašteni Ured

Energetski certifikat za sve tipove zgrada izrađujemo stručno i povoljno. Ovlašteni smo od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Svaka zgrada stambene i poslovne namjene ukupne površine veće od 50 m2 ili njen posebni dio koja će se nakon 01. siječnja 2016. godine iznajmljivati, davati u najam ili davati na leasing također treba imati energetski certifikat.

Tko mora imati certifikat?

Energetski certifikati za apartmane...


..ili ugovorite sastanak pozivom na 021 613 044.

Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva


Reference

Stambena zgrada
Stambena zgrada "DALMACIJA" - Makarska Opširnije
Stambena zgrada
Stambena zgrada "TRI CESTE 1" - Baška Voda Opširnije
Stambena zgrada
Stambena zgrada "KRVAVICA II" - Krvavica Opširnije
Stambena zgrada
Stambena zgrada "TRI CESTE 2" - Baška Voda Opširnije
Stambena zgrada
Stambena zgrada "KASKADA" - Krvavica Opširnije
Stambena zgrada
Stambena zgrada "BENCUN" - Baška voda Opširnije
Stambena zgrada
Stambena zgrada "PERKUŠIĆ" - Nemira Opširnije
Stambena zgrada
Stambena zgrada "PODGORA" - Podgora Opširnije

POGLEDAJTE JOŠ NEKE NAŠE REFERENCE

Copyright 2017